Tarieven

Tarieven voor opnamen, afmixen & demo masteren

Item Tarief
Opname per uur
€ 25
Afmixen / demo masteren per uur € 25
Inzingen orkestband(1 uur extra) 2 uur opname 2 uur afmixen afgeleverd op CDR met PQ codes € 75
Full Color CD hoes incl. ontwerp
€ 25
Opnamen worden standaard afgeleverd op een CD-Audio 44.1kHz/16bit )incl. PQ codes).

Andere formaten zijn ook mogelijk.

Tarieven zijn inclusief 21% btw en geldig vanaf 1 januari 2015. Prijswijzigingen voorbehouden. De Tarieven en Algemene Voorwaarden van Studio marcovader.nl Het standaard tarief van de Studio is € 25 per uur dat per half uur zal worden gefactureerd. Er dient door de Opdrachtgever minimaal een week vooraf de opname een heel uur als “borg” te worden betaald (overgemaakt op IBAN rekening NL63INGB0006010461). Het betalen van de storting vormt het automatisch akkoord gaan van de hier genoemde tarieven of de offerte, welke schriftelijk is overeengekomen via de e-mail. De storting zal worden verdisconteerd met het totaal bedrag welke de klant moet voldoen na oplevering van de opdracht. De storting wordt niet geretourneerd wanneer de Opdrachtgever niet minimaal 24 uur vooraf zonder reden via de e-mail (info@marcovader.nl) op het afgesproken tijdslot is komen opdagen.